Работно време

Понеделник – петък: 12-20 ч.

I

Събота: 12-18 ч.

I

Почивка (понеделник-събота): 16:00-16:30 ч.

I

   Без предварително записване!