ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНИЦИАТИВАТА

Инициативата за самоизследване се реализира от Сдружение „Здраве без граници“, което управлява CheckPoint София – Център за сексуално здраве. За целта са закупени т.нар. „орални“ тестове със средства, предоставени от ViiV Health Care и Gilead.


КАК РАБОТЯТ ТЕСТОВЕТЕ ЗА САМОИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ И ХЕПАТИТ С

Т. нар. „орални тестове“ разпознават наличието на антитела за една от двете инфекции, които се намират в слюнката. ХИВ и хепатит С се съдържат във всички телесни течности, включително слюнката. Антителата се образуват в отговор на настъпилата инфекция.


ЗАЯВКА ЗА ТЕСТОВЕ И ДОСТАВКА

Програмата за самоизследване е насочена към мъже, които правят секс с мъже. В рамките на инициативата на всеки желаещ да се самоизследва се предоставя перорален (орален тест) за самоизследване за ХИВ и хепатит С. Тестовете достигат до желаещия да се самоизследва след представянето на лични данни, гарантиращи безпроблемното получаване. Данните се предоставят чрез тази форма.

Тестовете се изпращат по куриер, като доставката е за сметка на получателя (куриерската услуга е до 7 лева). С цел гарантиране на дискретността, никъде в документите за пратката не става ясно какво е съдържанието й.


ПРОЦЕСЪТ НА САМОИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТА

Тестът за ХИВ представлява бяла плочка, на която на горната част е е изписано „HIV“.  Тестът за хепатит С е с кафява плочка и в горната му част е изписано „HCV“.

Двата теста съдържат контейнер с буфер и тест плочка с тампон. Преди да се извърши самоизследването е важно пациентът да не е приемал храна, вода, да не е дъвкал дъвка в последните 30-40 минути. Изследването се извършва, като тампонът се прокарва между зъбите и устните в долната и горната част на устата (както е видно от схемата). След това тампонът се поставя в контейнера. Необходимо е да се изчака 20 минути за категоричен резултат. При изчистване на плочката и една черта на белия фон в зоната на буквата С резултатът е отрицателен.

При наличието на две черти в зоната на С и Т резултатът е позитивен за съответната инфекция. Това означава, че в слюнката са открити антитела срещу съответната инфекция. Важно е да се отбележи, че положителният резултат от този тест не е категоричен и пациентът ще получи информация за другите методи за доказване.

При всякакви въпроси, свързани с положителен резултат от оралния тест, свържете се с нас на тел. +359 (0)2 952 33 99 всеки ден от 12.00 до 20.00 часа (без неделя).


ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

След получаването на теста изследваното лице ще получи обаждане от координатора на програмата, с който да се обсъдят резултатите от изследването. В рамките на разговора ще бъде предоставена необходимата информация относно превенцията за инфектиране или информация за последващите действия, ако самоизследвалото се лице е с позитивен резултат. Повече информация може да се получи на тел. +359 (0)2 952 33 99 всеки ден от 12.00 до 20.00 часа (без неделя).


УСЛОВИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Само двама служители в CheckPoint София ще имат достъп до предоставените от желаещия да се самоизследва лични данни. Единият отговаря за отчитането на резултатите и консултирането на участниците в програмата, а другият – за изращането на тестовете по куриер. За целите на реализирането на програмата за самоизследване се събира информация относно: име, фамилия, дата на раждане, възраст, пол, сексуална ориентация, рискови сексуални/социални фактори, както и информация относно резултата от проведеното самоизследване. При реализирането на програмата се следва стриктно Политиката за защита на личните данни на Сдружение „Здраве без граници“.


ЕТИКА

Сдружение „Здраве без граници“ предоставя емоционална, психологическа подкрепа и предтестово и следтестово консултиране в продължение на повече от 18 години. Консултантите на CheckPoint София следват принципите на:

  • Конфиденциалност
  • Дискретност
  • Добронамереност
  • Недискриминация
  • Разбиране, уважение и зачитане на личното достойнство

Специалистите в CheckPoint София са gay friendly.

За допълнителни въпроси: тел. +359 (0)2 952 33 99 всеки ден от 12.00 до 20.00 часа (без неделя).

Можете да зададете всички въпроси, свързани с програмата за самоизследване на е-mail: hometest@checkpointsofia.info


ЗАЯВКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТЕСТОВЕ ЗА САМОИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ И ХЕПАТИТ С