CheckPoint София предлага възможност за ваксиниране против грип. Предлаганата от здравния център ваксина е ИНФЛУВАК ТЕТРА (ампула 0.5 мл.).

Цената на ваксината е 35.00 лева и включва ваксината, консултация с медицински специалист и поставянето ѝ.

Необходимо е предварително записване на час на тел. 0878 33 93 94.

Ваксината против грип може значително да намали риска от инфекции, както и да предотврати евентуални усложнения, свързани със заболяването.  Доказан е ефектът от ваксината при високорисковите групи – малки деца, възрастни хора, пациенти с хронични заболявания и такива с нарушение в имунния статус. Ваксината е препоръчителна за ХИВ+ лица.

В България е препоръчително поставянето на противогрипна ваксина през есента за намаляване на риска от заболявания. Противогрипната ваксина може да защити пациентите срещу грипните щама за предстоящия зимен сезон.

Количеството на ваксините против грип, с които разполага центърът, са ограничени.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

ИНФЛУВАК ТЕТРА ампула 0.5 мл
Листовка: информация за потребителя
Инфлувак Тетра инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка
Influvac Tetra suspension for injection In pre-filled syringe
Ваксина срещу грип (повърхностен антиген, инактивирана) (influenza vaccine, surface antigen, inactivated)
Сезон 2021/2022

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която Вие или Вашето дете сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди Вие или Вашето дете да бъдете ваксинирани, тъй като тя съдържа важна за Вас и Вашето дете информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт

Тази ваксина е предписана лично на Вас или Вашето дете. Не я преотстъпвайте на други хора.

Ако Вие или Вашето дете получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Инфлувак Тетра и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди Вие или Вашето дете да приемете Инфлувак Тетра
3. Как да приемате Инфлувак Тетра
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Инфлувак Тетра

1. Какво представлява Инфлувак Тетра и за какво се използва

Инфлувак Тетра е ваксина. Тази ваксина помага на Вас или Вашето дете да се предпазите от грип (инфлуенца), особено при лица, при които има висок риск от свързани с грипа усложнения. Инфлувак Тетра е показана за възрастни и деца от 3-годишна възраст. Употребата на Инфлувак Тетра трябва да се основава на официални препоръки.

При ваксиниране с Инфлувак Тетра, имунната система (естествената защитна система на организма) ще изработи собствена защита (антитела) срещу заболяването. Нито една от съставките на ваксината не може да причини грип.

Грипът е заболяване, което може да се разпространи бързо и се причинява от различни по вид щамове, конто могат да се променят всяка година. Затова, Вие или Вашето дете може да се нуждаете да бъдете ваксинирани всяка година. Най-голям риск да се разболеете от грип има през студените месеци между октомври и март. Ако Вие или Вашето дете не сте се ваксинирали през есента, все още е разумно да се ваксинирате до пролетта, тъй като Вие или Вашето дете продължавате да имате риск от разболяване от грип и тогава Вашият лекар ще може да препоръча най-доброто време да бъдете ваксинирани.

Инфлувак Тетра ще защити Вас или вашето дете срещу четирите вирусни щама, които се съдържат във ваксината, след около 2 до 3 седмици след инжектирането.

Инкубационният период на грипа е няколко дни, така че ако Вие или Вашето дете сте изложени на грип непосредствено преди и след вашата ваксинация, все още бихте могли да развиете болестта.

Ваксината няма да предпази Вас или вашето дете от обикновена настинка, въпреки че някои от симптомите й са подобни на тези на грипа.

2. Какво трябва да знаете, преди Вие или Вашето дете да приемате Инфлувак Тетра

За да сте сигурни, че Инфлувак Тетра е подходящ за Вас или Вашето дете, важно е да информирате Вашия лекар или фармацевт, ако някоя от точките по-долу се отнася до Вас или Вашето дете. Ако има нещо, което не разбирате, поискайте Вашия лекар или фармацевт да Ви обяснят.

Не приемайте Инфлувак Тетра ако Вие или Вашето дете сте алергични (свръхчувствителни) към:

  • активните вещества, или
  • към някоя от останалите съставки на Инфлувак Тетра (вижте точка 6), или
  • някоя съставка, която може да е налична в много малки количества като яйца (овалбумин или пилешки протеин), формалдехид, цетилтриметиламониев бромид, полисорбат 80 или гентамицин (антибиотик, който се използва за лечение на бактериални инфекции)

Ако Вие или Вашето дете имате заболяване с висока температура или остра инфекция, ваксинацията трябва да се отложи докато се възстановите.

Предупреждения и предпазни мерки
Вие или Вашето дете трябва да говорите с Вашия лекар преди ваксинацията, ако Вие или Вашето дете имате:

  • слаб имунен отговор (имунна недостатъчност или приемате лекарства, повлияващи имунната система)
  • проблем с кървене или лесно образуване на синини

Вашият лекар ще прецени дали Вие или Вашето дете трябва да се ваксинирате.

Припадане, прималяване или други реакции, свързани със стрес, могат да се появят след или дори преди всяка една инжекция. Затова кажете на Вашия лекар или медицинска сестра, ако Вие или Вашето дете сте имали подобна реакция при предишна инжекция.

Ако по някаква причина, Вие или Вашето дете трябва да направите кръвни изследвания до няколко дни след ваксинацията срещу грип, моля, кажете на Вашия лекар. Това е необходимо, защото са били наблюдавани фалшиво-положителни резултатпри някои пациенти, които са били наскоро ваксинирани.

Както при всички ваксини, Инфлувак Тетра може да не защити напълно всичкилица, които са се ваксинирали.

Други лекарства и Инфлувак Тетра

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако Вие или Вашето дете приемате или наскоро сте приемали или може да приемате други ваксини или лекарства, включително лекарства, които се отпускат без рецепта.

Инфлувак Тетра може да бъде прилаган едновременно с други ваксини, като се поставят на различни крайници. Трябва да се отбележи, че в тези случаи нежеланите реакции могат да бъдат по-силно изразени.

Имунният отговор може да бъде слаб в случай на имуносупресивно лечение, като например лечение с кортикостероиди, цитотоксични лекарства или радиотерапия.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да вземете това лекарство.

Грипните ваксини могат да се използват във всички периоди на бременността. Налице са обширни данни за безопасността през втория и третия тримесгьр в сравнение с първия триместър; въпреки това, данни от приложението на грипна ваксина по целия свят не показват, че ваксината би могла да има вредни ефекти върху бременността или бебето.

Инфлувак Тетра може да се използва по време на кърмене.

Вашият лекар/фармацевт ще реши дали Вие трябва да се ваксинирате с Инфлувак Тетра. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Инфлувак Тетра не повлиява или повлиява незначително способността за шофиране и работа с машини.

Инфлувак Тетра съдържа натрий и калий

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е практически не съдържа натрий.
Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol калий (39 mg) на доза, т.е практически не съдържа калий.

3. Как да приемате Инфлувак Тетра

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозировка

Възрастни получават една доза от 0,5 ml.

Употреба при деца и възрастни

  • Деца от 3 до 17 години получават една доза от 0,5 ml.
  • Деца от 3 до 8 години, които преди това не са били ваксинирани със сезо] грип: трябва да се приложи втора доза след интервал от май-малко 4 седм

За деца на възраст под 3 години безопасността и ефикасността на Инфлувак Тетра не са установени.

Начин и/или път(ища) на приложение
Вашият лекар ще приложи препоръчаната доза от ваксината като инжекция в мускул или дълбоко под кожата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Инфлувак Тетра може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

ПРОЧЕТЕТЕ/СВАЛЕТЕ ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА