Центровете за сексуално здраве в София и Благоевград, които се управляват от сдружение „Здраве без граници“, […]