Центровете за сексуално здраве в София и Благоевград, които се управляват от сдружение „Здраве без граници“, повече от 10 години помагат на млади хора с рисково сексуално поведение, социално слаби и неосигурени лица, хора живеещи с ХИВ/СПИН, проституиращи, инжекционно употребяващи наркотици, мъже правещи секс с мъже, както и на всеки, който е желае да разбере своя ХИВ статус.

За последните 5 години здравните специалисти в двата центъра изследваха анонимно за ХИВ близо 27 000 българи.

Повече от 8500 пациенти получиха медицински прегледи и консултации за сексуално преносими заболявания, както и за други инфекции, предавани по полов път.

Повече от 700 мъже и жени, които са носители ХИВ вируса, получиха емоционална подкрепа и здравна грижа.

От януари 2011 година до ноември 2015 година, благодарение на нашата работа, 155 българи приеха новината, че са ХИВ позитивни. Само за 2015 година ние открихме 32 нови ХИВ инфектирани мъже и жени.

Двата ни центъра за сексуално здраве работят като здравно – информационни центрове за мъже, които спят с мъже. Ние предлагаме и безплатни изследвания и консултации на терен, благодарение на мобилен кабинет и чрез пряката работа на нашите теренни сътрудници.

В „Здраве без граници“ работят обучени екипи от професионалисти, лекари дерматовенеролози, психолози, социални работници и експерти в областта на сексуалното здраве. Ние прилагаме световните стандарти за профилактика и лечение на сексуално предавани инфекции.

„Ние продължаваме своята мисия в изключително трудни за работа условия, с ограничени финансови ресурси и при липса на ясни ангажименти от страна на отговорните институции. Но ние ще подкрепим  всеки човек, без значение от неговата етническа, социална или сексуална принадлежност. Потвърждение за резултатите от нашия труд може да намерите сред хилядите мъже и жени, които ни се довериха и повече от десет години споделят своите лични проблеми и преживявания.“, споделя председателят на сдружение „Здраве без граници“ Елена Биринджиева.

Категория: