Едно момиче в Южна Африка, родено с вируса на СПИН, е потиснало инфекцията в продължение на […]