От началото на юли до 6 август 2017 г. специалистите на Центъра за сексуално здраве изследваха […]