Онлайн форум за емоционална и информационна взаимопомощ стартират консултантите по ХИВ на сдружение “Здраве без граници”. […]