Представители на неправителствени организации, работещи в сферата на проблема ХИВ/СПИН, се срещнаха днес с кмета на […]
Представители на неправителствени организации, работещи в сферата на проблема ХИВ/СПИН, се срещнаха днес с кмета на […]
36 момчета между 24 и 30 години научиха при нас, че са носители на ХИВ вируса […]