На 21 февруари 2000 година в София отваря врати Център за сексуално здраве, който оказва подкрепа […]