Национално представително допитване, реализирано от Изследователски център „Тренд” по поръчка на „Здраве без граници”, показва, че […]