Националната пациентска организация, в качеството си на национално представителна организация на пациентите в Република България, фондация „И“ и сдружение „Здраве без граници“ – в качеството им на организации, предоставящи пряка подкрепа на хора, живеещи с ХИВ, се обърнаха с писмо към председателя на Комисията за защита на конкуренцията с молба за спешно разглеждане на жалби, депозирани в комисията относно търг за лекарства за хора, живеещи с ХИВ.

КЗК е образувала две производства срещу решение № РД-11-99/02.04.2018 на МЗ за доставка на лекарствени продукти за 2018 г., отпускани по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет за лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за лечение на пациенти със СПИН, туберкулоза, психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост“. Две фармацевтични компании обжалват решението на здравното министерство.

Обжалваните позиции са свързани с доставката на медикаменти, които са изключително важни и необходими за пациентите – носители на ХИВ. „Хората, живеещи с ХИВ приемат медикаментите си всекидневно, като пропускането на прием създава реалната опасност за резистентност към терапията, както и може да доведе до развиването на вируса и достигането до СПИН.“, посочват в писмото трите организации. Доказано е, че хората, живеещи с ХИВ, приемащи редовно, всекидневно, своята терапия, не развиват СПИН, както и не могат да предадат вируса на друг, дори в случаи на риск, допълват експертите.

Повече от 700 хора, живеещи с ХИВ, са застрашени от това да развият усложения, ако спрат лечението си, алармират пациентските организации. „За нас е изключително притеснителен фактът, че към момента на обжалването е налице опасност лекарствените форми, за които е налице обжалване, да бъде изчерпани от аптеките в инфекциозните отделения“, пишат в писмото трите организации. Те настояват Комисията за защита на конкуренцията да проведе спешно заседание, на което да обсъди казуса и да вземе решение, като така да се съкрати процедурата и да се намали опасността пациенти да останат без антиретровирусна терапия. В писмото си трите организации посочват, че не заемат страна в търговския спор, но настояват за бърза реакция в интерес на пациентите.

Писмото е изпратено и до здравния министър Кирил Ананиев, председателя на здравната комисия в Народното събрание Даниела Дариткова и омбудсмана Мая Манолова.

Категория: