CheckPoint София и фондация GLAS започват група за взаимопомощ за пациенти, живеещи с ХИВ. В рамките […]