CheckPoint София и фондация GLAS започват група за взаимопомощ за пациенти, живеещи с ХИВ. В рамките на всяка среща пациенти, носители на вируса, ще могат в защитена среда да споделят своите постижения, трудности и предизвикателства и по този начин ще получат и предоставят на други хора емоционална и морална подкрепа. Важно е да се уточни, че групите за взаимопомощ не са психотерапевтични, въпреки че в тях се обсъждат чувства, преживявания и емоции. Запазването на анонимността и конфиденциалността е изключително важна задача на CheckPoint София и фондация GLAS и по тази причина ще бъдат предприети всички действия за гарантирането им.

Групата за взаимопомощ обединява хора, които се сблъскват със сходни проблеми, независимо дали това е заболяване, проблеми с взаимоотношенията или големи промени в живота. В такъв формат се споделят общи трудности, свързани с ХИВ, и преживяванията след потвърдената диагноза. Участниците в групата се спират на конкретни ситуации, проблеми или предизвикателства, като не е изключено при необходимост и с разрешение на участниците в групата, в определени срещи да бъдат включвани лекари, юристи или други специалисти.

От участието в група за взаимопомощ има определени ползи за човека, сред които: намаляването на усещането на самота, преживяването на вина, изолация или осъждане, придобиването на усещането за овластяване и контрол над ситуацията, подобряване на уменията за справяне и усещането за значимост и адаптация към новата ситуация в живота на пациента с ХИВ, развиване на умение за откритост и споделяне, намаляване на стреса, тревожността и умората и др.

Предлаганата от CheckPoint София и фондация GLAS група е затворена. Това означава, че след като в нея се запишат 10 участника, в нея не могат да бъдат включвани повече участници. Ако е налице по-голям брой желаещи, се прави втора група с нови 10 участника. Срещите на групата се провеждат в извънработно време, вечер, в работен ден. Продължителността на всяка среща е 90 минути. Участието е безплатно, като се насърчава редовното присъствие.

Срещите се модерират от Александър Миланов, клиничен социален работник, с опит в консултирането на пациенти със социално значими заболявания, деца и младежи в риск, приемни родители и осиновители.


Ако желаете да се включите в група за взаимопомощ, запишете се до 15 май 2018 г., като попълните РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА.

На e-mail ще получите информация за датата, часа и мястото на срещата.

Категория: