В петък, 4 май 2018 г., Национална пациентска организация алармира, че в софийското ХИВ отделение е изчерпан важен медикамент, който е в основата на антиретровирусната терапия на близо 700 пациенти с ХИВ. За това сигнализираха пациенти, носители на вируса, на които не са били изпълнени месечните рецепти.

По актуална информация на пациенти, върнали се днес, 8 май 2018 г., вместо въпросния изчерпан медикамент се изписват други два за период от един месец: единият е едната негова съставна част, а другият се определя като аналог и взаимозаменяем с другата негова съставна част. Това все още не нарушава терапевтичните схеми на пациентите, освен фактът, че вместо една таблетка пациентите ще приемат три. За съжаление не е ясно за колко време ще стигнат въпросните изписвани „заместители”.

Национална пациентска организация няма информация до момента Комисията за защита на конкуренцията да се е произнесла по двете производства срещу решение № РД-11-99/02.04.2018 на МЗ за доставка на лекарствени продукти за 2018 г., отпускани по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г., както няма и информация за каквито и да е други предприети мерки от Министерство на здравеопазването за разрешаване на кризата, освен официалното изявление на ведомството от 2 май 2018 г.

За съжаление, Националната пациентска организация и пациентски организации на хора, живеещи с ХИВ, остават скептично настроени за положителния изход за пациентите в тази ситуация.

Категория: