Днес, 10 май 2018 г., пациенти потвърдиха, че изчерпаният ключов медикамент се е появил в аптеката на софийското отделение по ХИВ под формата на генерик, който е аналог на използвания до момента оригинален продукт. На 4 май 2018 г. Националната пациентска организация алармира за изчерпването на медикамента, който е в основата на антиретровирусната терапия на близо 700 пациенти с ХИВ.

На 8 май 2018 г. Министерство на здравеопазването обяви на сайта си, че „пристъпва към сключване на договор за закупуване” на медикамента и че „количествата по договора ще обезпечат потребността от медикамента до финализиране на обжалваната процедура.” Обръщаме внимание на факта, че директното закупуване на медикаменти от страна на Министерство на здравеопазването е временна мярка, която може да се приложи еднократно и е ограничена от закона до определена сума. Нямаме информация за точните количества от медикамента, които са закупени, нито бихме могли да коментираме на този етап дали те действително ще могат да покрият периода до финализиране на обжалваната процедура, както твърди ведомството.

Припомняме, че на 30 април 2018 г. Национална пациентска организация, фондация „И” и сдружение „Здраве без граници” се обърнаха към председателя на Комисията за защита на конкуренцията с апел приоритено да разгледа и да се произнесе по двете производства срещу решение № РД-11-99/02.04.2018 на МЗ за доставка на лекарствени продукти за 2018 г., отпускани по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. До момента няма реакция от страна на КЗК.

Категория: