Националната пациентска организация изпрати писмо с молба за съдействие от Министерството на здравеопазването във връзка с предоставянето на медикаменти на пациенти с ХИВ във варненското отделение по ХИВ.

На 18 май 2018 г., петък, в Националната пациентска организация постъпиха сигнали от пациенти на варненското отделение по ХИВ, че от болничната аптека отказват да им предоставят darunavir и emtricitabine/tenofovir disoproxil с обяснението, че за да получат тези медикаменти пациентите трябва да бъдат хоспитализирани за един ден в отделението по ХИВ.

Подчертаваме, че сигналите не са за липсващи медикаменти, а затова, че изискват от пациентите хоспитализация от един ден, за да им бъде дадена приеманата от тях терапия, в случаите, в които тя съдържа darunavir и/или emtricitabine/tenofovir disoproxil. Въпросните медикаменти са закупени от варненската болница, която е наложила това изискване за тяхното изписване. Всички останали медикаменти се предоставят на пациентите от болничната аптека, както обикновено.

Хоспитализирането създава огромно затруднение за пациентите и e сериозна пречка пред достъпа им до лечение, тъй като всеки пациент, който приема тези медикаменти трябва да се яви (независимо в кое населено място живее) и да отдели работни дни за хоспитализация (абсолютно ненужна предвид отличното им здравословно състояние), за да продължи лечението си.

Сдружение „Национална пациентска организация“ разчита на бързата намеса на Министерството на здравеопазването за разрешаване на казуса, за да могат пациентите от началото на другата седмица да продължат безпрепятствено да получават всички свои медикаменти от болничната аптека.

Категория: