Като пациент с хепатит съм потресена от престъпната схема и начина, по който е източвана здравната […]
На 18 и 19 май CheckPoint София проведе двудневен скрининг за хепатит В и С по […]