В писмо до здравния министър Кирил Ананиев, заместник-министрите на здравеопазването, председателя на Надзорния съвет на касата, както и сдружението на личните лекари, „Хепасист”, „ХепАктив” и Националната пациентска организация приветстват началото на закъснялата дискусия за включването на ензима ALT, като косвен показател за състоянието на черния дроб, в профилактичните прегледи при възрастни лица. Трите организации – застъпници за правата на пациентите, като се позовават на действащото законодателство, предлагат свои експерти в провеждането на работни срещи за реализирането на тази политика за пациентите, като отчитат, че не разбират причините, поради които не са били въвлечени в планирането и реализирането на тази идея.

“Надяваме се, че фактът, че е пропуснато да се предложи на ресорния зам.-министър в горепосочената работна среща да се включат експерти от национално представителните пациентски организации, както и на лицата, живеещи с чернодробни заболявания, се дължи на невнимание или липса на достатъчно опит на някои служители от дирекция „Промоция и профилактика на болестите и зависимостите”, се казва в писмото. Съгласно чл. 86б (4) от Закона за здравето „Организациите по ал. 1 могат да участват чрез свои представители в работата на консултативни органи, комисии и работни групи към органите на Министерството на здравеопазването и НЗОК, допълват д-р Станимир Хасърджиев и Силвана Лесидренска.

“Вярваме, че занапред дирекция „Промоция и профилактика на болестите и зависимостите” към Министерството на здравеопазването ще коригира комуникацията си с национално представителните пациентски организации и ще получаваме своевременно информацията и поканите за срещи по надлежния ред, а не посредством другите поканени експерти или публикации в интернет пространството. Особено, когато се коментират теми и инициативи, по които тези организации са взели отношение и които касаят общественото здраве, интересите на пациентите и гражданите, както и разпределението и прозрачността при инвестирането на публичния ресурс в здравеопазването”, пишат в писмото си „Хепасист”, „ХепАктив” и Националната пациентска организация.

В писмото се посочва още, че България често е сочена като пример в Европа за някои добри практики при включването на пациентите в здравната система и се изразява очакване тази тенденция да бъде все по-застъпена и законодателно дефинирана.

Трите организации предлагат на здравните институции да проведат кратки обучения на администрацията в Министерство на здравеопазването, по време на които да запознаят служителите с европейските документи и политическите инициативи относно пациентското включване, както и с резултатите и публикациите от редица научни проучвания и анализи, за ефективността и ползите от пациентската експертиза при планирането и провеждането на ефективни здравни политики.

Категория: