На 22 и 23 юни CheckPoint София и сдружение „ХепАктив” проведоха двудневен скрининг за хепатит В […]