CheckPoint София взе участие е регионална среща за Централна и Източна Европа, която се проведе на 29 и 30 юни в Любляна, Словения. Темата на срещата бе обмен на добри практики за насочване към медицински грижи и лечение при ХИВ и хепатит С след поставяне на диагноза. Събитието събра над 60 медицински специалисти и представители на неправителствени организации от 14 държави в региона.

Участниците имаха възможност да споделят личен опит от реалната си практика, както и да дискутират общите проблеми и възможните решения, съобразно спецификите на здравната система във всяка една държава. Част от българската делегация бяха Елена Биринджиева, председател на сдружение „Здраве без граници” и Силвана Лесидренска, председател на сдружение „ХепАктив”, представители също и на CheckPoint София.

Българската делегация от ляво на дясно: д-р Климентина Герджикова, гастроентеролог; д-р Ивайло Паков, инфекционист; Силвана Лесидренска, ХепАктив; Елена Биринджиева, Здраве без граници; д-р Добромир Райков, гастроентеролог; Иван Димов, Сингъл Степ.

Силвана Лесидренска бе част от организационния комитет, като изнесе презентация на тема как да работим заедно за да подобрим континуума на грижите при хепатит С. Взе участие и в специална сесия-дискусия, на която се разискваха основните предизвикателства в региона за осигуряване на непрекъснатост в грижите за ХИВ и хепатит от диагностицирането до започването на лечение.

CheckPoint София бе представен с постер, който бе изложен в специална зона по време на цялата среща. Той бе представен на аудиторията от Елена Биринджиева на официалната постер сесия, като акцентът в него бе моделът CheckPoint София като успешна интегрирана общностна услуга, осигуряваща непрекъснатост в грижите за ХИВ и хепатит от изследването с бърз тест до започването на лечение.

Срещата бе организирана от Gilead Sciences Europe Ltd.

Категория: