4317 теста за ХИВ, хепатит В и С и сифилис направи CheckPoint София за първите шест месеца на 2018 година.  31 са положителните ХИВ тестове, основно сред момчета и мъже между 19 и 35 години, при които основния риск е сексът без презерватив. Близо 85 на сто от хората, които са си направили тестове в центъра са мъже, които правят секс с мъже, показва още статистиката. 13 са положителните случаи на хепатит В, а 19 – на хапатит С. 23 са положителните тестове за сифилис. На всички пациенти със положителен резултат CheckPoint София е предоставил консултиране и емоционална подкрепа, както и информиране за възможното лечение. Благодарение на партньорството с „ХепАктив“ пациентите с положителни резултати за хепатит получават информация и биват придружвани в здравната система веднага след положителния тест. Фондация „И“ пък предоставя емоционална подкрепа, придружаване до стартиране на антиретровирусна терапия на пациентите, които са носители на ХИВ.

Близо 520 жени са получили  достъп до безплатно тестване и консултиране. От тях за шестте месеца една жена е с положителен резултат за ХИВ, а 7 – за хепатит С. 125 от жените, тествани в центъра, са от поколението, родено между 1945 и 1960 година, при които вероятността да са инфектирани с хепатит С е голяма, също толкова голяма е и вероятността те да не знаят за това. 12 от тествалите се за сексуалнопреносими инфекции са жени, предлагащи сексуални услуги.

CheckPoint София е предоставил за този период тестове и консултиране за сексуално поведение на 37 момчета и момичета, които са на възраст под 18 години, благодарение на възможността, регламентирана в специална наредба на здравното министерство, чрез която се улеснява достъпа до безплатно и анонимно тестване и консултиране на младежи.

CheckPoint София ще продължи да предоставя безплатно консултиране и подкрепа на всеки, ангажиран със сексуално си здраве, без значение от етноса, социалния статус и сексуалната ориентация.

Категория: