CheckPoint София взе участие в работна среща на 6 юли на тема „Запознаване с политиките по превенция на ХИВ/СПИН в София” с участието на представители на неправителствени организации и общински съветници от Столичен общински съвет.

По време на срещата се представи натрупания в продължение на 20 години опит на неправителствения сектор в осъществяването на дейности по превенция на ХИВ/СПИН в столицата, както и се обсъдиха важни въпроси, свързани с ХИВ/СПИН. Основната цел на срещата бе да се подпомогне бъдещата работа на новосформирания Местен обществен комитет по превенция на ХИВ/СПИН към Столична община.

Елена Биринджиева, председател на сдружение „Здраве без граници” представи CheckPoint София и услугите по анонимно и безплатно изследване и консултиране за ХИВ, хепатит и сифилис, предлагани в центъра. Особено внимание бе обърнато на факта, че центърът осигурява и последващо насочване и придружаване на клиентите в случай на положителен резултат до започване на лечение.

Срещата бе реализирана в рамките на проект „Ускорен отговор срещу ХИВ/СПИН и туберкулоза сред ключовите общности в градовете от Източна Европа и Централна Азия”, който се реализира на територията на гр. София от фондация „Инициатива за здраве” в партньорство със сдружение „Здраве без граници”.

Категория: