1414 души се изследваха анонимно и безплатно на място, в CheckPoint София – Център за сексуално […]