От 1 октомври 2018 г. CheckPoint София, в партньорство с фондация GLAS и сдружение „ХепАктив”, ще […]