Елена Биринджиева, председател на сдружение „Здраве без граници” и управител на CheckPoint София – Център за сексуално здраве, взе участие в Седмата международна конференция по градско здраве, която се проведе на 13 и 14 септември в Одеса, Украйна.

Елена Биринджиева представи модела CheckPoint София като ключов за достъпа до услуги за ХИВ за мъжете, които правят секс с мъже. От началото на 2018 г. Центърът е открил 30% от новите случаи на ХИВ в страната, благодарение на прилагане на общностния модел на предоставяне на услуги с удължено удобно работно време, таргетирана аутрич дейност и изграден професионален екип. Елена Биринджиева подчерта трудностите в осигуряването на устойчивост на общностните услуги за ХИВ в България след оттеглянето на финансирането на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария от страната през 2017 г.

Участието в конференцията бе реализирано в рамките на проект „Ускорен отговор срещу ХИВ/СПИН и туберкулоза сред ключовите общности в градовете от Източна Европа и Централна Азия”, който се реализира на територията на гр. София от фондация „Инициатива за здраве” в партньорство със сдружение „Здраве без граници”.

Елена Биринджиева и Анна Любенова, секретар на фондация „Инициатива за здраве”, участваха с две постер презентации за представяне на резултатите и дейностите по проекта.

      

Категория: