CheckPoint София – Център за сексуално здраве и сдружение „ХепАктив” ще предложат безплатно изследване за хепатит […]