В първия ЛГБТИ общностен център в България „Рейнбоу хъб“ (Rainbow Hub) се проведе специално събитие на тема „Да говорим открито за ХИВ”. Организатори бяха Фондация „ГЛАС” и ГлаксоСмитКлайн България, с участието на Сдружение „Здраве без граници”, Checkpoint София – Център за сексуално здраве, Национална пациентска организация (НПО) и Младежка ЛГБТ организация „Действие”.

Основна цел на събитието бе да даде по-голяма гласност на проблемите на хората, живеещи с ХИВ в България, да очертае основните предизвикателства в работата на неправителствените организации, както и ключовите им постижения до момента.

Eлена Биринджиева, която управлява CheckPoint София – Център за сексуално здраве, представи дейностите на единствения в страната здравен център, управляван от неправителствена организация, който подкрепя гей общността. „Ние, заедно с партньорите ни от Фондация „И” прекъсваме пътя на ХИВ – от безплатното и анонимно изследване, през придружаването при положителен резултат, до стартиране на терапия и достигането на неоткриваем вирусен товар. Това ни дава увереност, че инвестираме в общественото здраве”, коментира Елена Биринджиева. Тя допълни, че до края на септември центърът е изследвал 1100 мъже, правещи секс с мъже, като всеки 20-ти от тях е с положителен ХИВ резултат. Според статистиката, CheckPoint София открива над 70% от случаите на ХИВ в София и близо 30% от случаите в страната. „Наблюдаваме нова, тревожна тенденция, благодарение на това, че достигаме до „скритата” гей общност – откриваме все повече инфектирани гей мъже, които са в СПИН”, коментира управителката на CheckPoint София. Центърът отчете и резултатите от статистиката си за изследване с орални тестове за ХИВ. В рамките на кампанията пилотно са предоставени орални тестове на 61 партньори на ХИВ+ мъже. След като иницативата е отчетена като успешна, центърът предоставя орални тестове за самоизследване на по-широката МСМ общност. CheckPoint София насърчава изследването за ХИВ в партньорство с Фондация „ГЛАС”, като реализира кампанията #trustme, в рамките, на която се предоставят безплатни билети за ключови събития за гей общността, допълни още Биринджиева. Дейностите на CheckPoint София се подкрепят от Gilead Sciences Europe Ltd. и ViiV Healthcare UK Ltd. чрез Positive Action Programme.

Александър Миланов, клиничен социален работник, разказа, че са сформирани 2 групи за взаимопомощ на пациенти, живеещи с ХИВ, в които се включват гей мъже на възраст между 22 и 35 години. По време на срещите се дискутират основно емоционалните предизвикателства около ХИВ – научаването на диагнозата, отношенията с близки и родители, партньори, разкриването на новината за ХИВ. „По отношение на медицинската терапия и грижата за ХИВ основно се коментират липсата на редовно изследване на вирусен товар, трудната комуникация между лекари и пациенти, отхвърлянето от здравната система и страха от ХИВ сред лекарската общност при рутинни процедури, разказа Миланов. Той добави, че основният страх за всички е стигмата към ХИВ, включително опасността за нарушаване на конфиденциалността. Ето защо предстои да стартира група за партньори и близки на хора, живеещи с ХИВ.

Симеон Василев от Фондация „ГЛАС” представи дейността на първия общностен ЛГБТИ център в България „Рейнбоу хъб“. Той е открит през април тази година от Фондация „ГЛАС”, Ресурсен център „Билитис” и Младежка ЛГБТ организация „Действие”. Центърът разполага с библиотека и провежда редовни събития, дискусии и тематични срещи. Всеки месец в него се провеждат редовни сбирки на литературен и филмов клуб, на младежката група, групите за взаимопомощ на транс хора и интерсекс хора, както и на родители на ЛГБТ младежи. „За първи път ЛГБТИ общността в София има пространство, към което се отнася с доверие и го припознава като свое сигурно и безопасно място. Това прави центъра и подходяща среда за провеждане на безплатно и анонимно тестване за ХИВ, което в момента извършваме с орален тест, а при положителен резултат насочваме посетителя към CheckPoint София“, коментира Василев. Наред със стимулиране на тестването „Рейнбоу хъб“ си е поставил и задачата да повишава информираността сред ЛГБТИ младежите относно ХИВ, чрез включването на темата в редовната програма от събития и групи по интереси в центъра. Част от информационните дейности се подкрепят от Телъс Интернешънъл и ГлаксоСмитКлайн България.

Деница Любенова от Младежка ЛГБТ организация „Действие” отчете работата и успеха по Наредба 34 и по новото методическо указание за антиретровирусно лечение и мониторинг на възрастни лица с ХИВ инфекция. От месец август тази година в методическото указание фигурира официално признаване на научния консенсус относно това, че ХИВ-позитивен човек, придържащ се към своето лечение и редовно отчитащ неоткриваем вирусен товар, не може да предаде ХИВ на своите сексуални партньори (Неоткриваем=Непредаваем ХИВ). Тези хора могат да имат напълно нормален сексуален живот и не могат да заразяват партньорите си. Според Любенова сега е необходимо да започне прилагането на въведените чрез нормативни промени през август тази година 3-месечни рецепти за пациенти в стабилно състояние. Тя добави, че е необходимо да се осигуряват редовно и китове за вирусен товар, тъй като регулярното му изследване е от изключително важно значение. По думите й е важно Министерство на здравеопазването да въведе PrEP таблетка, която предпазва от ХИВ. „Тази преекспозиционна профилактика е налична в много държави в Европа и е добре да бъде официално достъпна и за хората в България, които искат да се възползват от този метод на превенция”, допълни тя.

По данни на Министерство на здравеопазването, към 31 юли 2018 г. общо 1 430 лица с ХИВ се проследяват в центровете за лечение на ХИВ/СПИН в страната, а 1 334 (93%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия. От началото на тази година са открити нови 161 случая на ХИВ. Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е многократно по-голям от инфектираните жени.

Категория: