Преди края на календарната 2018 година 20 пациенти с ХИВ се включват в две нови групи […]