Преди края на календарната 2018 година 20 пациенти с ХИВ се включват в две нови групи за взаимопомощ. Групите за взаимопомощ се организират от CheckPoint София и фондация GLAS и се водят от клиничен социален работник.

В рамките на всяка среща пациенти, носители на вируса, в защитена среда споделят своите постижения, трудности и предизвикателства и по този начин получават и предоставят на други хора емоционална и морална подкрепа. Групите за взаимопомощ не са психотерапевтични, въпреки че в тях се обсъждат чувства, преживявания и емоции. Запазването на анонимността и конфиденциалността е изключително важна задача на CheckPoint София и фондация GLAS и по тази причина са предприети всички действия за гарантирането им.

Групата за взаимопомощ обединява хора, които се сблъскват със сходни проблеми, независимо дали това е заболяване, проблеми с взаимоотношенията или големи промени в живота. В такъв формат се споделят общи трудности, свързани с ХИВ, и преживяванията след потвърдената диагноза. Участниците в групата се спират на конкретни ситуации, проблеми или предизвикателства, като е възможно, при необходимост и с разрешение на участниците в групата, в някои срещи да бъдат включвани лекари, юристи или други специалисти при желание на участниците в групата.

През 2018 година CheckPoint София и фондация GLAS реализираха други 2 групи за взаимопомощ, в които участваха 19 момчета с ХИВ. Така общият брой на проведените групи през тази година са 4, като в тях са включени близо 40 млади хора с ХИВ. Освен за пациенти, CheckPoint София предоставя емоционална подкрепа и на близки и партньори на ХИВ позитивни, които също се срещат в група за споделяне и взаимна подкрепа.

Категория: