От 1 март 2018 г. до 15 май 2019 г. с бързи тестове в CheckPoint София са се изследвали 6432 клиенти на центъра. От тях 3725 са мъже.

Данните налагат няколко извода:

 1. Съотношението на изследващите се мъже/жени в CheckPoint София е 3:2, като близо 3 пъти повече мъже отколкото жени се изследват за ХИВ.
 2. Близо 60% от изследващите се мъже в CheckPoint София са МСМ (мъже, които имат сексуални контакти с други мъже), които според начина, по които се самоопределят и половата им идентичност включват разнообразие от гей мъже, бисексуални мъже, хетеросексуални мъже, транссексуални мъже.
 3. Над 30% от МСМ се връщат за повторни изследвания в CheckPoint София, като това обикновено се случва на 3, 4 или 6 месеца. CheckPoint София насърчава МСМ, изложени на по-висок риск от инфектиране, да се изследват редовно на всеки 3 месеца, като едновременно с това предлага консултиране за всички методи на превенция (включително предоставяне на безплатни презервативи).
 4. Най-много от изследващите се МСМ за ХИВ са във възрастовата група 20-29 години – всеки втори, следвани от възрастовите групи 30-39 години (всеки трети) и 40-49 години (всеки осми). Най-ниската възрастова група на изследващите се МСМ за ХИВ в CheckPoint София е под 18-годишна възраст, а най-високата 60-69 години.

Положителни тестове

За периода са открити 93 нови случая на ХИВ+ пациенти. С изключение на една жена, всички положителни резултати за ХИВ са сред МСМ. Изследвани са 2112 МСМ за периода, което означава, че приблизително всеки 20-ти изследвал се МСМ за ХИВ в CheckPoint София е с положителен резултат.

Същевременно, според официалната статистика на Министерство на здравеопазването за общия брой на новооткрити случаи на ХИВ за страната за 2018 г. и за периода 01.01.2019-15.05.2019 г., през 2018 г. CheckPoint София е открил 25% от всички новорегистрирани за страната, т.е. всеки 4-ти. За 2019 г. до средата на май – CheckPoint София е открил 20% от всички новорегистрирани за страната, т.е. всеки 5-ти.

Най-много от положителните случаи, открити в CheckPoint София, са във възрастовата група 30-39 години – всеки втори, следвани от възрастовите групи 20-29 години (всеки трети) и 40-49 години (всеки пети). Най-ниската възрастова група, в която са регистрирани положителни случаи за ХИВ, е 18-19 години, а най-високата – 50-59 години. Изводът, който може да се направи е, че възрастовата група МСМ 30-39 години се очертава като група с повишен риск по отношение на инфектирането с ХИВ: по-малък брой изследвали се (всеки трети)/по-висок брой положителни случаи (всеки втори).

Последваща подкрепа за новооткритите пациенти с ХИВ

CheckPoint София успешно насочва и задържа в специализирани медицински грижи близо 100% от клиентите с положителен резултат за ХИВ. Около 5% от клиентите не желаят да ползват последващите услуги на CheckPoint София или решават да потърсят лечение в чужбина. CheckPoint София работи основно със специализираното отделение за лечение на ХИВ/СПИН в София, но насочва при необходимост и към останалите 4 специализирани центъра в страната.

Работата със специализираното отделение за лечение на ХИВ/СПИН в София е добре организирана, като антиретровирусно лечение се започва средно до 5 седмици след позитивиране на бързия тест.

Спрямо изходния брой на CD4 клетките, 20% от новооткритите пациенти в CheckPoint София са с критично нисък брой CD4 клетки под 200, т.е. в състояние СПИН (всеки 5-ти пациент открит в CheckPoint София е в състояние на СПИН); 55% са с изходен брой на клетките между 200 и 500 и 25% са с клетки над 500. Изводът, който може да се направи е, че у нас все още ХИВ инфекцията се диагностицира късно при значителен брой от пациентите.

Спрямо изходните стойности на вирусния товар, 13% от новооткритите пациенти в CheckPoint София са с вирусен товар над 500 хиляди; 36% са с вирусен товар между 100-500 хиляди; 51% са с вирусен товар под 100 хиляди. Стойностите на вирусния товар имат пряко отношение към това доколко е вероятно даден човек да предаде вируса.

Близо 70% от пациентите на CheckPoint София достигат неоткриваем вирусен товар до 3 месеца след започване на антиретровирусно лечение. Това е в пряка зависимост от изходния брой на CD4 клетките, стойностите на вирусния товар и вида на изписаната терапия.

Брой срещи с консултантите са от 3 до 6, в интензивната фаза в зависимост от потребностите на пациента,  част от тях са консултации по телефона.

Най-често обсъждани въпроси с ХИВ консултантите на CheckPoint София

 • Новото поколение МСМ пациенти като цяло имат информираност за ХИВ; приемането на диагнозата до голяма степен е нормализирано – много от новите пациенти вече имат приятели и познати, които живеят с ХИВ; категорично не битува вече схващането за ‘смъртна присъда’ и обреченост.
 • Нагласата като цяло към приема на антиретровирусна терапия е много добра (не се налага да бъдат убеждавани да пият терапия; тези, които не желаят/притесняват се да приемат или отлагат започването на терапията са изключение).
 • Има добра информираност за Неоткриваем=Непредаваем и всички искат да станат неоткриваеми колкото е възможно по-бързо.
 • Като цяло пациентите декларират желание за еднодневен прием на терапията без да е обвързано с хранене и понеже много от тях зная за съществуването на еднотаблетковите режими, логично търсят тях.
 • Като цяло много от пациентите приемат разнообразни хранителни добавки, витамини и други подобни и се интересуват постоянно от лекарствени взаимодействия с терапията за ХИВ; особено актуален е въпросът с взаимодействия с антибиотици.
 • Дискретността и амбулаторните условия в ОПИН в София остават проблем.
 • Основен въпрос: Пациентите са наясно със стигмата и дискриминацията в лечебните заведения извън специализираните центрове за ХИВ/СПИН.
 • След старт на терапия, рядко има оплаквания за странични ефекти, основно се търси помощ за насочване към приятелски настроени специалисти от други специалности, особено от пациентите със сериозни съпътстващи заболявания; ако специалистът не работи с НЗОК, това е проблем за голяма част от пациентите.

Категория: