Две години след приключване на програмите за превенция на ХИВ сред ключови общности, които бяха финансирани […]