Две години след приключване на програмите за превенция на ХИВ сред ключови общности, които бяха финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, услугите стартират отново с държавно финансиране. Този дълго чакан момент ще поднови контактите на неправителствените организации с най-уязвимите и нуждаещи се от услуги групи, сред които години наред епидемията беше поддържана в ниски нива, благодарение на ежедневните усилия.

Дейността стартира в изпълнение на обществена поръчка на Министерство на здравеопазването, обявена в края на 2018 г. В София за изпълнител беше определен Консорциум „И.З.И.” – обединение на три неправителствени организации с дългогодишен опит в работата с ключови групи – Сдружение „Здраве без граници”, Фондация „Инициатива за здраве” и Фондация „И”. За период от 12 месеца се предвижда 800 употребяващи инжекционни наркотици да получат услуги за безопасни инжекционни практики (чисти консумативи за инжектиране); 2100 мъже, които правят секс с мъже, и 400 жени и мъже, предлагащи сексуални услуги, да бъдат достигнати с презервативи и консултиране за безопасен секс. Предвижда се да бъдат направени общо 3300 теста за ХИВ сред трите общности, като услугите ще се предлагат безплатно и анонимно в близки до тях условия – в мобилен кабинет на терен и в Центъра за сексуално здраве (CheckPoint София). В програмата са включени също тестове за сифилис и хепатит С, както и специализирано консултиране и подкрепа за 100 човека с положителен резултат от ХИВ теста. Стойността на поръчката е 166 310 лв. без ДДС.

Подновяването на програмите за ХИВ превенция сред ключовите общности в София е много положителен факт по няколко причини. От една страна, това са общности, които без специализирани услуги не се обхващат от здравната система, а за някои от тях работата на мобилните екипи на терен е единствената връзка със здравните и социални служби и благодарение на нея те получават консултиране, насочване и подкрепа за множество други проблеми от здравно и социално естество. В последните две години с помощта на частно финансиране беше възможно поддържането на тестуване и стационарни превантивни услуги в CheckPoint София за мъжете, правещи секс с мъже, както и подкрепата на хората, живеещи с ХИВ. Но поради липсата на теренна работа сред употребяващите наркотици и проституиращите разпространението на ХИВ инфекцията в тези групи към момента е неизвестно. От друга страна, след дългите години, през които тези дейности бяха възможни само благодарение на международното финансиране, стартирането на превантивни услуги изцяло с държавни средства е прецедент от изключително значение, който дава надежда за осигуряване на така желаната устойчивост на резултатите, постигнати с подкрепата на Глобалния фонд. Въпреки че оценяват положително държавната подкрепа за ХИВ превенция сред ключовите общности, представителите на Консорциум „И.З.И.” не считат, че е намерен пътят за осигуряване на устойчивост. Периодът, за който се финансират услугите е кратък, а отпуснатите средства за София са около ¼ от обема на финансирането, предоставяно преди от Глобалния фонд. Най-голямо притеснение предизвиква липсата на реален механизъм за устойчиво социално договаряне. Обществената поръчка като форма на финансиране е временно решение, което не може да осигури приемственост на услугите и превръща социалната работа в бизнес услуга, от което произтичат редица рискове за нейното качество.

Сдружение „Здраве без граници” е основано през 2004 г. и е специализирано в предоставянето на услуги по консултиране и изследване за ХИВ, хепатит и сексуално предавани инфекции сред ключовите общности. Поддържа нископрагов медицински център: CheckPoint София – Център за сексуално здраве.

Фондация „Инициатива за здраве” е основана през 1997 г. и е специализирана в предоставянето на услуги по намаляване на вредите от инжекционната употреба на наркотици.

Фондация „И” е основана през 2004 г. и е специализирана в предоставянето на услуги по консултиране и подкрепа на хората, живеещи с ХИВ.

Изтеглете прессъобщението на английски език от тук.

Категория: