42 момчета с ХИВ се включиха в групи за споделяне на опит, организирани от CheckРoint София, […]