995 души се изследваха безплатно и анонимно за хепатит В и С в рамките на първа […]