От месец четири теренни сътрудници на CheckPoint София посещават общностни локации и парти дестинации насърчават гей и МСМ общността да се изследва за ХИВ, хепатит и други сексуално преносими инфекции. В рамките на своите визити теренните сътрудници информират мъжете за възможностите за изследване, за начините на предаване на различните инфекции, както им предлагат и информационни брошури и презервативи.

Повече от 400 момчета са били информирани и консултирани за рисковете и възможностите за изследване на повече от 10 парти локации или открити терени. Теренните сътрудници са раздали повече от 1000 презерватива и информационни брошури за ХИВ и сексуално-преносими инфекции.

За един месец от старта на инициативата в CheckPoint София са изследвани 346 МСМ лица.

Дейността се реализира в изпълнение на обществена поръчка на Министерство на здравеопазването в рамките на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ, обявена в края на 2018 г., като за София за изпълнител е определен Консорциум „И.З.И.” – обединение на три неправителствени организации с дългогодишен опит в работата с ключови общности – Сдружение „Здраве без граници”, Фондация „Инициатива за здраве” и Фондация „И”. В рамките на 12 месеца консорциумът ще предостави услуги за изследване на предлагащи сексуални услуги и инжекционно употребяващи наркотици.

Категория: