Инициативата бе организирана от Сдружение „ХепАктив” и CheckPoint София, под патронажа на Министерство на здравеопазването и със съдействието на местните общини и регионални здравни инспекции.

Кампанията даде възможност на 1652 граждани да узнаят бързо, безплатно и анонимно своя статус за хепатит В и С, както и да повишат своята информираност относно двете инфекции. При проведените акции през месец юли в Търговище, Разград и Варна бяха изследвани общо 995 човека с констатирани 21 положителни проби за хепатит В и 6 положителни проби за антитела към хепатит С. При втората част на кампанията, състояла се през септември в Монтана, Враца и Плевен, бяха изследвани 657 човека и констатирани по 5 положителни проби за хепатит В и С. Всеки един човек с положителен резултат е консултиран от представител на Сдружение „ХепАктив” и насочен към най-близкия гастроентерологичен център за лечение на хепатити, където да получи специализирана медицинска помощ.

Кампанията в числа:

Търговище – изследвани общо 312 души или приблизително 44 души/час

Разград – изследвани общо 265 души или приблизително 38 души/час

Варна – две локации, изследвани общо 418 души или приблизително 30 души/час

Монтана – изследвани 215 души или 54 души/час

Враца – изследвани 252 души или приблизително 42 души/час

Плевен – изследвани 190 души или приблизително 31 души/час

Изследвалите се са най-често жени, на възраст над 60 години, като съотношението жени към мъже е 2 към 1. Най-малко изследвали се са във възрастовата категория 18-39 години.

Общ брой положителни проби за хепатит В (HbsAg): 26 (~1.6% заболеваемост)
Общ брой положителни проби за хепатит С (anti-HCV): 11 (~0,7% заболеваемост)

Уточнение: Лица, дали положителен резултат за хепатит В или С, но декларирали, че знаят за вируса/ лекуват се в момента или са преминали лечение в миналото, не са включени в тази статистика!

Прави впечатление, че акциите в по-малките населени места преминават при чувствително по-висока посещаемост от тези в областните градове. Гражданите споделят, че за тях подобни инициативи са единственият начин да се изследват безплатно за редица заболявания, които към настоящия момент не са включени в годишния профилактичен пакет, предоставян безплатно от НЗОК. Освен липсата на достъп до безплатни изследвания за хепатит, сериозен проблем в малките населени места е и финансовият разход, свързан с пътуванията до специализираните центрове за лечение, което прави лечението на хроничния хепатит недостъпно и за много здравноосигурени хора.

По време на акциите, към екипа на Сдружение „ХепАктив” за съвет и съдействие се обръщаха хора, диагностицирани с хепатит В или С в миналото, но не получили адекватна информация относно възможностите за лечение. Нито един от тези пациенти не е бил насочен от личния лекар си към специалист, поради битуващото мнение, че това е или „обикновено носителство” или „не съществува лечение”. Благодарение на проведените на място консултации, пациентите са насочени към специализираните центрове за лечение на хронични хепатити.

Отчитайки факта, че този тип акции са единствената възможност за гражданите, живеещи в по-малки населени места, да се изследват безплатно за хепатит, кампании като тази са ключови за „запълване” част от пропуските на здравната ни система. “Партньорството на Министерство на здравеопазването в кампании като тази означава много, както за нас, така и за гражданите. Надяваме се, че с новосъздадената Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити, която се очаква всеки момент да бъде официално оповестена от ведомството, ще бъдат решени в дългосрочен план едни от най-належащите проблеми, свързани със скрининга, грижите и лечението на вирусните хепатити”, коментира Силвана Лесидренска, председател на Сдружение „ХепАктив”.

А те са:

  • Национален скрининг за хепатит В и С за гражданите на възраст 39-64 г., достъпен за всички граждани, независимо от тяхното местожителство;
  • В случай на положителен резултат, навременно препращане към специалист, което включва и осъвременяване познанията на личните лекари по отношение на диагностиката и лечението на хроничните хепатити;
  • Гарантиране безопасността на дарената кръв чрез НАТ технология, налична във всички трансфузионни центрове в страната, не само в София;
  • Изследване на бременните жени за хепатит С;
  • Безплатно предоставяне на хиперимунен гама глобулин за новородените, чиито майки са с хроничен хепатит В и чиито вирусен товар налага взeмането на допълнителни мерки, освен задължителната ваксинация на новороденото;
  • Осигуряване на непрекъснато функциониране на Националната референтна лаборатория по хепатитни вируси;
  • Осигуряване на качествено проследяване, грижи и подкрепа на хората, живеещи с хепатит В и С, включително намаляване нивата на стигма и дискриминация;
  • Предоставяне на адекватни грижи и намаляване нивото на дискриминация сред медицинското съсловие по отношение на хората, употребяващи наркотици, и инфектирани с вирусен хепатит, които имат същата нужда от комплексни услуги, както всички останали пациенти, но много рядко имат възможност да се възползват от тях.

Категория: