Тази публикация е създадена по проект „Ускорен отговор срещу ХИВ/СПИН и туберкулоза сред ключовите общности в […]