С работна среща под заглавието „ХИВ-превенция сред уязвимите общности в София – настояще и бъдеще“ Фондация „Инициатива за здраве“ отбеляза завършването на два проекта през декември 2019 г.

Приключи проект „Ускорен отговор срещу ХИВ и туберкулоза сред ключовите общности в градовете от Източна Европа и Централна Азия“ (CITIES), който фондацията изпълняваше в продължение на три години в партньорство с организации от четири други града в Източна Европа и Централа Азия. В заключителната си презентация координаторът Анна Любенова отбеляза приноса на проекта за това София да има първата си приета програма за превенция на ХИВ и първите финансирани проекти в тази сфера от общинския бюджет. Тя сподели също значението на проекта за запазената връзка с ключовите общности и виталността на неправителствените организации след пирключването на ХИВ гранта на Глобалния фонд.

Иглика Кръстева и Александрина Алексова представиха резултатите от проект Eurosider, който също приключи на 30 ноември. Разказаха за уникалния опит от провеждането на новаторска интервенция за обучение в безопасно инжектиране и проучване на нейната ефективност сред 75 употребяващи наркотици в България.

Управителят на Консорциум „И.З.И.“ Елена Биринджиева представи резулатите от първото тримесечие от изпълнението на обществената поръчка за превенция на ХИВ сред уязвими общности в София.

На събитието беше представена и публикацията „Права и защита от дискриминация на хора в риск от инфектиране с ХИВ“, която обобщава резултатите от програмата за безплатна юридическа помощ и проучване на проявите на дискриминация, осъществени в рамките на проект  CITIES.

Категория: