НЕоткриваем (ХИВ) = НЕпредаваем (ХИВ)

Живеещите с ХИВ, които в следствие на приема на антиретровирусната терапия (медикаменти за контрол на ХИВ), поддържат неоткриваем вирусен товар (под 40 копия в микролитър кръв), не могат да предават ХИВ при незащитен сексуален контакт. „Неоткриваем (ХИВ) = Непредаваем (ХИВ)“ … Продължете с четенето на НЕоткриваем (ХИВ) = НЕпредаваем (ХИВ)