Антиретровирусни медикаменти за ХИВ (брошура, 2019 г.)

Брошурата представя основните медикаменти, които контролират ХИВ. Актуалността е към ноември 2019 г. За да отворите брошурата, кликнете върху изображението: