Ваксинирането при ХИВ-серопозитивни деца и възрастни (2014 г.)

Брошурата представя основни насоки във ваксинирането и влиянието на ваксините пли лица, живеещи с ХИВ. Брошурата е издадена през 2014 г. Отворете брошурата, като кликнете на изображението: