Публикацията представя основните положения при пациенти, живеещи с ХИВ, които навлизат в зрялата възраст. Публикацията е актуална към 2014 г.

Отворете публикацията, като кликнете на изображението:

Категория: