ХИВ и третата възраст (актуална към 2014 г.)

Публикацията представя основните положения при пациенти, живеещи с ХИВ, които навлизат в зрялата възраст. Публикацията е актуална към 2014 г. Отворете публикацията, като кликнете на изображението: