Брошурата представя информация за основните инфекции, предавани по сексуален път. Брошурата е част от поредицата CheckEd, издавана от CheckPoint София.

Отворете брошурата като кликнете върху изображението:

Категория: