CheckEd: Важно за сексуалнопреносимите инфекции

Брошурата представя информация за основните инфекции, предавани по сексуален път. Брошурата е част от поредицата CheckEd, издавана от CheckPoint София. Отворете брошурата като кликнете върху изображението: