CheckEd: Знам ли всичко за ХИВ?

Брошурата е част от поредицата CheckEd, издавана от CheckPoint София. Материалът има за задача да популяризира ХИВ и новостите в контрола и лечението на инфекцията. Отворете брошурата, като кликнете на изображението: