Брошурата представя на популярен и достъпен език научният консенсус за това, че контролираният с антиретровирусна терапия ХИВ не може да бъде предаден при сексуален рисков сексуален контакт.

Отворете брошурата, като кликнете на изображението:

Категория: