През 2019 година здравният център CheckPoint Благоевград изследва 523 млади хора с рисково сексуално поведение в […]