Здравният център CheckPoint София, популярен като Центъра за сексуално здраве, отбеляза 20-тия си рожден ден на 26 февруари 2020 г. Партито бе в самия център, а гости бяха колеги и приятели на центъра.

Центърът е създаден от 2000 година от международната мисия на „Лекари без граници“ за България. Инициативата за създаването на центъра е на правителството на България, заради епидемия от сифилис в цялата страна. CheckPoint София е първият анонимен, безплатен, нископрагов център, който се създава в страната. При създаването си центърът предлага не само изследвания за ХИВ и хепатити, но и за различни сексуалнопреносими заболявания. В началото центърът е разполагал и с аптека, която е предоставяла безплатно лекарства, както и с лекари – гинеколози и дерматовенеролози, които са предоставяли безплатни консултации и прегледи.

До 2006 г. CheckPoint София, тогава Център за сексуално здраве, реализира програма за репродуктивно здраве на жени с рисково сексуално поведение, като им е осигурявана пълна профилактика – прегледи, изследвания и терапия за различни заболявания, поставящи в риск репродуктивното заболяване. Друга голяма инициатива в този период е свързана с рака на шийката на матката, в която са обхванати повече от 1000 жени. Центърът реализира и програма за обучение по сексуално здраве в столичните училища и специализираните институции за младежи.

След оттеглянето на „Лекари без граници“ през 2005 година, центърът продължава развитието си като част от новосъздаденото българско сдружение „Здраве без граници“ в България. Стартира и работата по програмата на Глобалния фонд за борба с ХИВ и туберкулоза, като продължава предоставянето на услуги по безплатно и анонимно консултиране и изследване за всички уязвими общности. В рамките на програмата на Глобалния фонд CheckPoint София е единственият център, който е с разширени функции по програмата и предоставя и медицински прегледи и консултации.

От 2011 година центърът поставя във фокус на работата си превенцията на ХИВ и сексуалнопреносими инфекции сред мъжете, които правят секс с мъже. От май 2017 година, след изтеглянето на Глобалния фонд, CheckPoint София се финансира от изпълнение на краткосрочни проекти и финансиране от частни дарители.

Всяка година CheckPoint София предоставя безплатни и анонимни тестове за ХИВ, хепатит и сифилис на близо 4 000 пациенти, без значение от сексуалната ориентация и техния пол. В последната година екип на центъра, в партньорство с фондация „И“ и фондация „Инициатива за здраве“, предоставя информация, консултиране и изследване на терен на различни уязвими групи. Теренни сътрудници на центъра предоставят здравна информация и материали за безопасни сексуални практики в ключови за общностите места в София. Инициативата се финансира от държавния бюджет, след спечелена обществена поръчка.

Категория: